Men's​ Talent

浦川 忠敬
浦川 忠敬

Tadataka Urakawa

野方 ヒロ
野方 ヒロ

Hiro Nogata

灰塚 弘基
灰塚 弘基

Hiroki Haizuka

塚原 学
塚原 学

Manabu Tsukahara

大木 謙
大木 謙

Ken Oki

石橋 半零
石橋 半零

Hanrei Ishibashi 活動拠点:九州

貝野 幸徳
貝野 幸徳

Yukinori Kaino 活動拠点:九州

純

活動拠点:九州

アントン
アントン

Anton Tikhiy

イーゴル
イーゴル

Igor Berezin

白井 るか
白井 るか

Ruka Shirai 活動拠点:九州

嵯峨 賢成
嵯峨 賢成

Kensei Saga 活動拠点:九州

石丸 聡史
石丸 聡史

Satoshi Ishimaru 活動拠点:九州

藤崎 隆之介
藤崎 隆之介

Ryunosuke Fujisaki 活動拠点:九州