Men's​ Tarent

浦川 忠敬
浦川 忠敬

Tadataka Urakawa

野方 ヒロ
野方 ヒロ

Hiro Nogata

灰塚 弘基
灰塚 弘基

Hiroki Haizuka

塚原 学
塚原 学

Manabu Tsukahara

石橋
石橋
貝野
貝野
純
片岡 将麻
片岡 将麻

活動拠点:九州

しんのすけ
しんのすけ
大木 謙
大木 謙

Ken Oki

竹内 瞭
竹内 瞭

Akira Takeuchi